Bilder från Flygeln i Norrköping. Kalle Baah 30 år